JAX Proofer Chain Oil

//JAX Proofer Chain Oil

JAX Proofer Chain Oil

JAX Proofer Chain Oil är speciellt utformad för smörjning i miljöer med extremt hög fuktighet och hög temperatur. Den har formulerats för att fungera extremt bra på transportkedjor och andra utrustningar i våta eller fuktiga livsmedelsindustrimiljöer som t ex bagerier- och fiskindustri. Proofer Chain Oil uppfyller kraven i 21 CFR 178.3570 (smörjmedel med oavsiktlig livsmedelskontakt)

Proofer Chain Oil innehåller en syntetisk polymer för att förhindra dropp av smörjmedlet på livsmedelsprodukter som transporteras och Micronox Technology® – som bevarar och skyddar Proofer Chain Oil från mikrobiell kontaminering.

JAX Proofer Chain Oil är NSF H1 registrerad och Halal, Kosher och Parve Certifierad.

2021-08-23T10:04:22+00:00