Val av smörjmedelskvalitet

//Val av smörjmedelskvalitet

Val av smörjmedelskvalitet

 Skillnaden mellan standard-, högpresterande- och specialsmörjmedel är inte alltid tydlig.

Standardprodukter klarar minikraven för normal drift. De flesta mekaniska komponenterna kan smörjas med vanliga standardsmörjmedel.

Högpresterande smörjmedel tillverkas med specialiserade råvaror som ger bättre prestanda, högre slitstyrka och längre livscykel. Ungefär 20 procent av industrins applikationer bedöms behöva högpresterande smörjmedel.

Specialsmörjmedel är avsedda att användas i utomordentlig krävande applikationen och miljöer, till exempel vakuum i rymden, eller pumpning av frätande vätskor.

Vad är skillnaden mellan dessa kvaliteter? Hur väljer man smörjmedel med hänsyn tagen till applikation, teknik, ekonomi och driftsäkerhet?

Tidskriften Machinery Lubrication har publicerat en artikel med rubriken Price or Cost, A Question of Value där man kan fördjupa sig i ämnet.

2021-06-22T10:35:11+00:00