Halo-Guard FG-2 – hög värmeprestanda för livsmedelsindustrin

//Halo-Guard FG-2 – hög värmeprestanda för livsmedelsindustrin

Halo-Guard FG-2 – hög värmeprestanda för livsmedelsindustrin

Möjligheten att hantera höga temperaturer är avgörande inför valet av smörjmedel för  livsmedelsindustrin, till exempel när det gäller bakning, matlagning eller sterilisering. Hög värmeprestanda är därför avgörande för många applikationer i livsmedelsindustrin.

Droppunkten anger hur ett fett tål en förhöjd temperaturer och den definieras som den temperatur vid vilken smörjfett under givna provningsbetingelser övergår från plastiskt till flytande tillstånd, d.v.s. när smörjfettet avger droppar.

Halo-Guard FG-2 har den högsta temperaturförmågan på marknaden, med en dropppunkt på ca 300ºC, dessutom återgår ett sulfonatfett till sin ursprungliga fettstruktur när de kyls efter att de har nått en temperatur som närmar sig sin dropppunkten, till skillnad från litiumkomplex eller polyureafetter.

2021-10-28T10:08:34+00:00